Tebliğler

  Resmi Gazete Tarihi: 12.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25668

  YERLİ HAYVAN IRK VE HATLARININ TESCİLİ HAKKINDA TEBLİĞ

  TEBLİĞ NO: 2004/39

  Amaç

   

  Madde 1 — Bu Tebliğ yerli hayvan ırklarının tesciliyle Sınai Mülkiyet haklarının korunması ve Milli Tescil Listesi’ne kaydedilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

   

  Kapsam

   

  Madde 2 — Bu Tebliğ 28/2/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu ile 17/6/2003 tarihli ve 25141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Hayvan Irklarının Tesciline İlişkin Yönetmelik” esaslarına göre tescil edilen yerli hayvan ırk ve hatlarını kapsamaktadır.

   

  Dayanak

   

  Madde 3 — Bu Tebliğ 28/2/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu ile 17/6/2003 tarihli ve 25141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Hayvan Irklarının Tesciline İlişkin Yönetmelik’’in değişik 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

   

  Tescil Edilen Irk ve Hatlar

   

  Madde 4 — (Değişik birinci fıkra:RG-22/04/2006-26147) Bu Tebliğin ekinde verilen listelerdeki ırk ve hatlar yayımlandığı şekliyle, Irk Tescil Komitesi’nin onaylı kararıyla tescil edilmiştir.

   

  Ülkemizdeki yerli hayvan ırk ve hatlarından Hayvan Irk Tescil Komitesi’nde tescil edilen; Yerli Kara EK-1’de, Kilis EK-2’de, Yerli Güney Sarısı EK-3’de, Boz Irk EK-4’de, Doğu Anadolu Kırmızısı EK-5’de, Anadolu Mandası EK-6’da, Anadolu İvesisi EK-7’de, Sakız EK-8’de, Gökçeada EK-9’da, Karacabey Merinosu EK-10’da, Dağlıç EK-11’de, Morkaraman EK-12’de, Tuj EK-13’de, Norduz Koyunu EK-14’de, Ankara Keçisi EK-15’de, Kıl Keçi EK-16’da, Norduz Keçisi EK-17’de, Denizli EK-18’de, Gerze EK-19’da, Ankara Tavşanı EK-20’de, Bursa Beyazı EK-21’de, Bursa Beyazı Alaca EK-22’de, Hatay Sarısı EK-23’de, Kafkas Arısı EK-24’de, (Ek ibareler:RG-22/4/2006-26147) Kıvırcık ek-25’de, Akkaraman ek-26’da, Karayaka ek-27’de, Kilis Keçisi ek-28’de, Kangal ek-29’da, Van Kedisi ek-30’da , (Ek ibare:RG-28/12/2007-26740) Anadolu Merinosu ek-33’de, Orta Anadolu Merinosu ek-34’de, (Ek ibare:RG-4/7/2008-26926) Çine Çaparı Ek-35’de, (Ek ibare:RG-5/12/2008-27075) Ankara Kedisi Ek-36’da, (Ek ibareler:RG-8/2/2009-27135) Sönmez Ek-37’de, Acıpayam Ek-38’de, (Ek ibareler:RG-16/7/2010-27643)  Polatlı Ek-39’da, Bafra Ek-40’da, Bursa Oynarı Ek-41’de (Ek ibare:RG-25/8/2011-28036) İzci Köpeği Zağar ek-42’de, Trakya Makaracısı ek-43’de, (Ek ibare:RG-14/8/2012-28384) Kangal Akkaraman ek-44’te, Hemşin ek-45’te, Tahirova ek-46’da, Türkgeldi ek-47’de, Menemen ek-48’de, Edremit Kelebek Güvercini ek-49’da ve Alabadem ek-50’de (Ek ibare:RG-10/9/2013-28761) , Karya ek-51’de, Akkeçi ek-52’de, Muğla Dalıcı Güvercini ek-53’te gösterilmiştir.

  Yürürlük

  Madde 5 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 6 – (Değişik:RG-14/8/2012-28384)

  Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

  Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

   Tarihi 12/12/2004

  Sayısı 25668

  Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

                   Tarihi                                   Sayısı

   1.           22/4/2006                          26147

  2.            9/7/2006                            26223

  3.            28/12/2007                       26740

  4.            4/7/2008                            26926

  5.            5/12/2008                           27075

  6.            8/2/2009                             27135

  7.            16/7/2010                           27643

  8.            25/8/2011                           28036

   9.           14/8/2012                           28384

  10.          10/9/2013                          28761

  or
  or