Duyurular

  Klinisyen Vet. Hekimliği İşyeri Ticari Unvanları

  Sayın Katılımcı, 

  Bu anket formu, Türkiye'deki veteriner muayenehane, poliklinik ve hastanelerin işyeri ticari unvanlarının etimolojik olarak incelenmesine yönelik Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde yürütülen bir araştırma projesi kapsamında hazırlanmıştır.

  Bu çalışmada, öncelikle işyeri ticari unvanları etimolojik olarak incelenecek ve bu ticari unvanlara ilişkin işyeri sahiplerine yönlendirilecek açık ve kapalı uçlu sorulara verilecek cevaplara yönelik değerlendirmeler analiz edilecektir. 

  Bu araştırmadan elde edilen veriler bilimsel amaçlarla kullanılacaktır. Dolayısıyla çalışma için size ödeme yapılmayacak ve sizden de ücret talep edilmeyecektir. Sizden elde edilen veriler gizli tutulacak, araştırma yayımlandığında da varsa sizi tanımlayacak bilgilerinizin gizliliği korunacaktır.

  Etimoloji veya Kökenbilim, sözcüklerin köklerini, hangi dile ait olduklarını, ne zaman ortaya çıktıklarını, ilk olarak hangi kaynakta kayıt altına alındıklarını, ses ve anlam bakımından geçirdikleri dönüşümleri inceleyen bilim dalıdır.

  Bahsi geçen tanımı okuduktan sonra size gönderilen anket formunu gönüllülük esasına göre doldurarak, bilime önemli katkılar sağlayacağınız inancındayız.

  Not: Size gönderilen anketi, diğer muayenehane, poliklinik veya hastane işyeri sahibi meslektaşlarınızla da paylaşarak bu çalışmayı daha fazla klinisyen veteriner hekime ulaştırabilir ve bilime önemli katkılar sağlayabilirsiniz. Teşekkür ederiz.

  KATILIM İÇİN LİNKE TIKLAYINIZ

  Klinisyen Veteriner Hekimliği İşyeri Ticari Unvanları Analiz Anketi (google.com)

  or
  or