Duyurular

  İhtisas Kurulları hakkında duyuru

  Sayı  : 300/121                                                                                                                                                                                                                            

  Konu : İhtisas Kurulları

  VETERİNER HEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA

              İlgi: 03.02.2022 tarih ve 4391918 sayılı yazı

              İlgide kayıtlı Bakanlık yazısında; “Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği” kapsamında oluşturulan Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu (UGKK) ve Alt Komisyonların görev süreleri dolduğundan, yeni alt komisyonların oluşturulacağı, bu komisyonlarda Türk Veteriner Hekimleri Birliğini temsilen alt komisyonlarda görev alacak personelin, ekte yer alan başvuru formlarını doldurularak Bakanlığa gönderilmesini talep edilmektedir.

              Konunun, üyelerinizle paylaşılarak, bu alt kurullarda görev almak isteyen veteriner hekimlerin yazı ekindeki formları doldurarak 24.02.2022 tarihine kadar TVHB Merkez Konseyine ([email protected])  göndermelerinin sağlanması hususunda,

  .           Gereğini rica ederim                                                                              

                                                                                                           Ali EROĞLU

                                                                                             Merkez Konseyi Başkanı

  EK: İlgide kayıtlı yazı ve ekleri için tıklayınız

  DAĞITIM: 56 Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığına

                       7 İlgili dernek

   

  or
  or