Genelgeler

  Sayı : 71037622-010.06.02/                                                                                                                                                                                                                                      03.02.2016
      
  Konu: Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve
  Hayvan Hareketleri Kontrolü

   


  GENELGE

  2016/02


  Gelişen ve değişen dünyanın en önemli sorunlarından birisi güvenilir ve yeterli gıdaya erişebilmektir. Hayvan sağlığının doğrudan insan sağlığını etkilediği ve hayvansal ürünlerin
  insan beslenmesindeki tartışılmaz gereksinimi unutulmamalıdır. “Sağlıklı İnsan İçin Sağlıklı Hayvan” yaklaşımında, hayvan sağlığı ve refahı, gıda güvenirliği ve halk sağlığı konularında
  veteriner hekimlerin önemli sorumlulukları bulunmaktadır.


  Hayvan sağlığından ve veteriner hizmetlerinden sorumlu olan Bakanlığımızca, her yönüyle stratejik bir sektör olan hayvancılığa gereken önem verilerek, hayvan hastalıklarının
  kontrol altına alınabilmesi, eradikasyonunun sağlanması amacıyla “Oral Aşılama ile Kuduz Hastalığının Kontrol ve Eradikasyonu Projesi”, “Koyun ve Keçilerin Elektronik Kimliklendirilmesi
  ve Kaydı Projesi”, “Veteriner Hizmetleri Strateji Belgesi Hazırlanması Projesi”, “Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları İle Mücadele Projesi” ve “Aşı Üretim Merkezi Kurulması Projesi” gibi
  ulusal ve uluslararası birçok proje yürütülmektedir.


  Korunma, tedaviden daha kolay ve ucuzdur prensibi çerçevesinde hazırlanan “Aşı Üretim Merkezi Kurulması Projesi” kapsamında Bakanlığımıza bağlı Veteriner Kontrol Enstitü
  Müdürlüklerinde üretimi yapılan ve ülkemiz hayvan sağlığı alanında kullanılan aşıların, uluslararası standartlarda (GMP –İyi üretim uygulamaları) üretiminin ve kontrollerinin yapıldığı
  bir tesis kurulacak ve hayvan hastalıkları ile mücadele etkinleştirilecektir

  or
  or