Duyurular

  Afet ve Acil Durum Yönetimi Bşk Sudan'a yardım hk

  VETERİNER HEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA
   
   İlgi: 08.11.2019 tarih ve E. 163118 sayılı yazı
   
   İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının, Sudan İnsani Yardım Kampanyası ile ilgili yazısı ekte yer almaktadır.   Yazıda yer alan linkten, yazı ekinde yer alan kampanya ile ilgili bilgilere ve banka hesap numaralarına ulaşılabilmektedir.  Üyelerinize duyurulması hususunda,  Gereğini rica ederim.  
     Ali EROĞLU                                                                        
      Merkez Konseyi Başkanı
   
   
  DAĞITIM: 56 veteriner hekimleri odası başkanlığına
   
   
              

  or
  or